Till Innova Design webbdesigner

Information om elöverkänslighet, sanering och forskning

sammanställd av Jan Boljang©


Hjälpmedel, produkter

Produkter som gör livet lättare för elöverkänsliga.

På produktbladen är företagen endast angivna med företagsnamn.
Adressuppgifter till företagen finns på första sidan.
Produktbladen är grupperade efter ämnesområde.
Filen är en sammanställning och där ingår alla filer.

Produkturvalet är inte gjort efter några urvalskriterier, vilket betyder att det som kan vara bra för en elöverkänslig, behöver inte vara bra för en annan.
Någon kvalitetsprövning har inte gjorts av produkterna.
De ska dock kunna påvisa reduktion av elektromagnetiska fält, EMF eller för dektetering/mätning av dessa
Om du vill få en uppfattning om hur en produkt fungerar, kontakta försäljaren för att få referenser.

Produktbeskrivningen är i de flesta fall gjord av företagen själva. Många produkter säljs även av andra företag, än de som står angivna, så det kan vara lämpligt att ringa kontakta andra återförsäljare. Prisuppgifterna är inte dagsaktuella, utan ska ses som riktpris.

Denna produktöversikt gör inga anspråk på att vara komplett. Sortimentet förändras ständigt - några produkter försvinner och nya tillkommer. Din medverkan behövs för att hålla informationen aktuell. Har du kunskap om något som saknas eller blivit föråldrat, så sänd ett mail.
Saknar du gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa pdf-filer, kan du hämta hem det här

Komplett med alla sidor
upp till topp Produktsammanställning

30 sidor, samt adresserförteckning. Uppdaterad april 2015, ca. 1Mb.

Innehåll:

12-voltsprylar
Adressregister
Armatur
Avskärmande tyger
Baldakiner
Belysning
Boende
Böcker
Datorer
Elinstallation
Elsanering
Filter, elnät
Filter, telefon
Folie
Färger
Företagsregister
Gasolprodukter
Instrument
Kablar
Kläder
Konsulter
Lampor
Litteratur
Mätinstrument
Nät-filter
Nätfrånkopplare
Skärmad belysning
Skärmade kablar
Slangtelefon, byggbeskrivning
Solenergi
Sugtransformatorer
Telefoner
Textilier
Transformatorer
TV-apparater
Vindenergi
Väggbeklädnad